Grupa Niebieska – założenia programowe na czerwiec

W czerwcu będziemy:

 • doskonalić umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalić umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzać wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata;
 • zaznajamiać się z prawami dziecka oraz kształtować poczucie własnej wartości;
 • poszerzać wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzać wiedzę na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzać wiedzę na temat Polskich Parków Narodowych i ich mieszkańców;
 • doskonalić czytanie globalne;
 • rozmawiać o bezpieczeństwie w czasie wakacji;
 • doskonalić umiejętności klasyfikowania;
 • poszerzać słownik o nazwy letnich kwiatów;
 • rozwijać umiejętności wokalne i poczucie rytmu poprzez poznawanie nowych piosenek i zabaw przy muzyce;
 • rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych;