Grupa Niebieska – założenia programowe na maj

W maju będziemy:

 • utrwalać polskie symbole narodowe
 • kształtować poczucie tożsamości narodowej
 • poznamy symbole legendarne największych polskich miast
 • zapoznawać się z monetami i banknotami
 • doskonalić percepcję wzrokową
 • poznawać nowe litery
 • poszerzać wiedzę muzyczną poprzez poznawanie instrumentów muzycznych
 • doskonalić umiejętności matematyczne (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)
 • poznawać współczesne gatunki muzyczne
 • rozwijać ekspresję muzyczną i ruchową
 • doskonalić motorykę małą podczas pisania szlaczków
 • rozwijać analizę i syntezę słuchową
 • doskonalić umiejętność kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją
 • utrwalać aspekt porządkowy liczb
 • utrwalać nazwy emocji
 • rozpoznawać i podawać nazwy emocji własnych, oraz innych osób
 • wskazywać sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • rozwijać empatię
 • doskonalić umiejętność wypowiadania się o własnej rodzinie
 • rozwijać wyobraźnię, oraz umiejętności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką zajęć