Rozkład dnia

Godziny                                    Działania
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, rozmowy indywidualne lub w małych zespołach, obserwacje dzieci ,indywidualne wspomaganie
i korygowanie rozwoju.

– ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne

– spotkania w kręgu

– zabawy i ćwiczenia poranne

– zabawy ruchowe ze śpiewem

8.00 – 8.15 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania;
8.15 – 8.30 I ŚNIADANIE – doskonalenie umiejętności w jedzeniu, zachowanie przy stole;
8.30 – 8.45 Czynności samoobsługowe i higieniczne, mycie zębów;
8.45 – 10.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

Zajęcia z całą grupą: – Zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych

 • Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci – prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.
 • Zajęcia w kącikach zainteresowań – prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – realizowane w ciągu dnia
 • sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela,
 • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka, samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,
 • zajęcia   aktywizujące dziecko o charakterze plastycznym, muzycznym, ruchowym,
 • zajęcia dowolne służące rozwijaniu zainteresowań, własnych pomysłów, zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie,
 • spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
8.45 – 10.45 Zajęcia dodatkowe: język angielski 2/tyg, gimnastyka korekcyjna 2/tyg, rytmika 2/tyg;
10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania
11.00 – 11.15 II ŚNIADANIE
11.15 – 11.30 Przygotowanie do leżakowania /zabiegi higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów
11.30 – 12.45
 • zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym
 • słuchanie muzyki
 • leżakowanie
 • kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym
 • praca indywidualna z dziećmi
 • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
 • swobodna działalność dzieci
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
12.45 – 13.00 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu
13.00 – 13.30 OBIAD – doskonalenie umiejętności w jedzeniu – zachowanie przy stole, posługiwanie się sztućcami
13.30 – 13.45 Czynności samoobsługowe i higieniczne
13.45 – 17.00
 • rozchodzenie się dzieci
 • samorzutne zabawy dzieci, obserwacje dzieci
 • wspólne zabawy ruchowe w Sali
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych
 • swobodna działalność dzieci