GRUPA CZERWONA

Nauczyciel:  Izabela Kubacka

Pomoc nauczyciela: Dorota Małecka

GRUPA NIEBIESKA

Nauczyciel: Agata Styczyńska

Pomoc nauczyciela: Barbara Szajek

GRUPA

ŻÓŁTA

Nauczyciel: Monika Zandecka

Pomoc nauczyciela: Aleksandra Łuczak/Katarzyna Furmaniak

GRUPA

ZIELONA

Nauczyciel: Joanna Lewandowska

Pomoc nauczyciela: Beata Szała

GRUPA POMARAŃCZOWA

Nauczyciel: Wenesa Błażejczak

Pomoc nauczyciela: Katarzyna Hermeła