Założenia programowe na listopad:

– ,,Moja rodzina” Rozmawiać będziemy o tym jak dbać o porządek w domach; dowiemy się czym są prawa i obowiązki; utrwalać będziemy imiona członków rodziny; dowiemy się czym jest pokrewieństwo; opowiemy jak lubimy spędzać czas z najbliższymi.

– ,,Mój dom” Utrwalimy nazewnictwo pomieszczeń   i urządzeń w domach; omawiać będziemy różnego rodzaju zabudowy mieszkalne; wzbogacać będziemy wiedzę na temat zwierząt domowych; porównamy urządzenia domowe dawniej i dziś.

– ,,Moje prawa i obowiązki” Określać będziemy stany emocjonalne; utrwalimy wiedzę na temat praw i obowiązków; utrwalimy zasady panujące     w grupie i w przedszkolu; dowiemy się po co potrzebne są nam obowiązki – co stałoby się gdyby ich nie było; dowiemy się jakie obowiązki mamy jako Polacy.

– ,, Moje zdrowie i bezpieczeństwo” Dowiemy się czym są alergie; utrwalimy zasady zdrowego odżywiania – omówimy piramidę zdrowego żywienia; dowiemy się dlaczego dbanie o czystość i higienę jest istotne, aby zachować zdrowie; porozmawiamy            o sytuacjach niebezpiecznych; utrwalimy nr alarmowe.