Założenia programowe na miesiąc wrzesień:

 • Pierwszy raz w przedszkolu
 • Poznajemy się
 • Poznajemy naszą salę
 • Poznajemy swoje  znaczki rozpoznawcze
 • Poznajemy nasze zabawki
 • Pierwszy dzień jesieni
 • Bukiet z liści
 • Jesienne zabawy przy muzyce
 • Poznajemy leśne zwierzęta
 • Zabawy matematyczne z darami jesieni
 • Poznajemy nasz plac zabaw i uczymy się zasad na nim panujących 
 • Uczymy się chodzić w parach
 • Używamy zwrotów grzecznościowych
 • Praca plastyczna – jeż
 • Poznajemy drzewa