Założenia programowe na marzec:

 • Dlaczego w marcu jest jak w garncu?;
 • Poznajemy przysłowia o pogodzie;
 • Poznajemy żywioły;
 • Prognoza pogody;
 • Gdzie ubiera się Pani Wiosna?;
 • Prace w polu i w ogrodzie;
 • Pierwsze oznaki wiosny;
 • Z czego to jest zrobione?;
 • Poznajemy różne faktury i surowce;
 • Jakie wzory i kolory lubią pisanki?;
 • Wielkanoc -poznajemy zwyczaje i tradycje;
 • Tworzymy wielkanocne dekoracje;
 • Rozwijamy umiejętność głoskowania;
 • Kształtujemy kompetencje matematyczne w zakresie wykonywania działań na konkretach;