Monthly Archives: Październik 2023

Matematyka u Pomarańczowych

Dzieci z grupy Pomarańczowej doskonaliły swoje umiejętności matematyczne. Poprzez świetną zabawę utrwalaliśmy pojęcie ,,Para”, poznane dotychczas cyfry, rozwijaliśmy orientację przestrzenną, utrwalaliśmy liczebniki porządkowe, przeliczaliśmy i porządkowaliśmy zbiory i ciągi. Poznaliśmy zapis cyfrowy liczby 4.

Dzień origami i jesienny balik

Niedawno w naszej grupie obchodziliśmy Dzień Origami. Podczas tego dnia dzieci miały okazję zobaczyć jakie piękne rzeczy mogą powstać z papieru. Przedszkolaki też wykonały techniką Origami pracę plastyczną „Liski”. Dzieci podczas tworzenia swych prac były bardzo twórcze. Pod koniec miesiąca urządziliśmy także jesienny balik. Wszyscy mieli niesamowite oryginalne przebrania. Nie obyło się  bez tańców przy […]

Listopad – najważniejsze wydarzenia w Przedszkolu

LISTOPAD 01.11.2023 Wszystkich Świętych Dzień wolny (wtorek) 06.11.2023 Dzień postaci z bajek (czytanie bajek) Rodzice, nauczyciele 11.11. 2023 Święto Niepodległości W przeddzień – Robimy kotyliony, śpiewamy pieśni patriotyczne, omawiamy symbole narodowe wychowawcy 14.11.2023 Świąteczna sesja zdjęciowa Wszystkie grupy 16.11.2023 godz. poranne Pasowanie na Przedszkolaka/spotkania integracyjne ( połączone z zajęciami otwartymi) Wychowawcy 21.11.2023 Dzień życzliwości i […]

Zabawy matematyczne w grupie Zielonej

Grupa Zielona chętnie uczestniczy w zabawach matematycznych. Kształtujemy pojęcia matematyczne po przez fantastyczną zabawę. W minionych dniach wykorzystywaliśmy dary jesieni aby przeliczać, klasyfikować, tworzyć ciągi, rytmy. Najbardziej podobała się nam zabawa z krzesełkami, podczas której utrwalaliśmy pojęcia: za, przed, obok, na, pod.